2023/02/06

Fossilfritt stål en bra möjlighet för Sverige

Flera faktorer talar för att projekt för att produktion av fossilfritt stål kan vara bra för Sverige. Bra förutsättningar för vindkraft och annan fossilfri elproduktion som ger goda möjligheter till konkurrenskraftiga elpriser är en av dem. Det skriver bland andra Filip Johnsson, programchef Mistra Electrification, i en debattreplik i Svenska Dagbladet.

I en annan debattreplik, i Dagens industri, skriver Filip Johnsson med flera att Hybrit-projektet har bidragit till att accelerera klimatomställningen, och att andra gröna stålprojekt sedan har annonserats runt om i världen. Det är rimligt att Sverige satsar på att utveckla de industrigrenar där vi är starka för att öka våra chanser att bli föregångare.

Filip Johnsson, professor Chalmers, programchef Mistra Electrification

Johan Rootzén, forskare, IVL Svenska Miljöinstitutet

Max Åhman, docent, miljö- och energi­system, Lunds universitet

Artikeln i Dagens industri är skriven av:

Filip Johnsson, professor i energisystem, Chalmers tekniska högskola och programchef för Mistra Electrification

Björn Nykvist, seniorforskare och teamledare energi- och industriomställning, Stockholm Environment Institute

Aaron Maltais, seniorforskare, Stockholm Environment Institute, docent i statsvetenskap

Hans Hellsmark, docent i teknik- och forskningspolitik, koordinator för Chalmers initiativ för innovation och hållbar omställning, Chalmers tekniska högskola

Johan Rootzén, forskare med inriktning mot energi och materialsystem, IVL Svenska Miljöinstitutet

Kersti Karltorp, forskare inom innovation och hållbar omställning, IVL Svenska Miljöinstitutet

Max Åhman, docent. Avd. Miljö-och energisystem, Lunds universitet

Valentin Vogl, doktorand, Avd. Miljö- och Energisystem, Lunds universitet