2023/02/10

Elektrifieringen hotad när nästan alla vindkraftverk stoppas

Försvarsmakten stoppar nio av tio vindkraftverk till havs och det kommunala vetot stoppar åtta av tio vindkraftverk på land. Det visar en ny rapport från Mistra Electrification. För att Sverige ska klara elektrifieringen behöver försvaret klara av att samexistera med vindkraft – och kommuner behöver större incitament att ge sitt godkännande, skriver Filip Johnsson, programchef för Mistra Electrification.

I en studie har Mistra Electrification identifierat förutsättningar och hinder för utbyggnaden av land- och havsbaserad vindkraftsutbyggnad. Studien visar att Försvarsmakten mellan januari 2017 och februari 2022 avvisade cirka 90 procent av alla aktuella vindkraftverk till havs, drygt 3 000 vindkraftverk.

Studien visar också varför 2 640 landbaserade vindkraftverk i totalt 148 ansökningar mellan 2014 och 2021 inte beviljades tillstånd. I mer än hälften av fallen, 51 procent, var orsaken kommunernas veto. Om man också inkluderar projekt i tidigare skeden stoppar kommunerna åtta av tio landbaserade vindkraftverk.

Filip Johnsson, professor i energisystem vid Chalmers och programchef för forskningsprogrammet Mistra Electrification, utgår i en debattartikel från studien och det alltmer akuta behovet att elektrifiera Sverige. Den befintliga kärnkraften kan spela en stor och viktig roll för det svenska elsystemet under lång tid framöver, och bidra till både stabilitet och konkurrenskraftiga elpriser. Ny kärnkraft skulle kunna vara på plats i början av 2030-talet, men på kort sikt är det framför allt vindkraft som kan möta det ökade elbehovet och byggas ut i större skala, skriver Filip Johnsson.

I debattartikeln finns tre förslag till regeringen för att skapa förutsättningar för en fortsatt vindkraftsutbyggnad:

1. Ge Försvarsmakten i uppdrag att hitta lösningar för samexistens med vindkraft, på liknande sätt som flera Natoländer runt Östersjön.

2. Prioritera att fatta beslut om ­befintliga och kommande ansökningar för havsbaserad vindkraft samt korta och förenkla handläggningsprocesserna.

3. Minska andelen projekt som stoppas av det kommunala vetot.

Hela debattartikeln finns att läsa på dn.se här.

Rapporten ”Studie av förutsättningar och hinder för vindkraftsutbyggnad” finns här.