Reports

Utökad elproduktion till 2030

Det är fullt möjligt att öka Sveriges elproduktion med cirka 140 TWh fram till 2030, vilket motsvarar hela Sveriges nuvarande elanvändning. Denna nivå ligger i linje med det långsiktiga behovet för att möta elektrifieringen och möjliggöra klimatomställningen. Det framgår av rapporten Utökad elproduktion till 2030.

Läs hela rapporten här.