Reports

Studie av förutsättningar och hinder förvindkraftsutbyggnad

Försvarsmakten stoppar nio av tio vindkraftverk till havs och det kommunala vetot stoppar åtta av tio vindkraftverk på land, enligt en rapport från Mistra Electrification.

I rapporten har Mistra Electrification identifierat förutsättningar och hinder för utbyggnaden av land- och havsbaserad vindkraftsutbyggnad. Den visar att Försvarsmakten mellan januari 2017 och februari 2022 avvisade cirka 90 procent av alla aktuella vindkraftverk till havs, drygt 3 000 vindkraftverk.

Vidare visar rapporten också varför 2 640 landbaserade vindkraftverk i totalt 148 ansökningar mellan 2014 och 2021 inte beviljades tillstånd. I mer än hälften av fallen, 51 procent, var orsaken kommunernas veto. Om man också inkluderar projekt i tidigare skeden stoppar kommunerna åtta av tio landbaserade vindkraftverk.

I en debattartikel baserad på rapporten lämnar Mistra Electrifications programchef Filip Johnsson tre förslag till regeringen för att skapa förutsättningar för en fortsatt vindkraftsutbyggnad:

1. Ge Försvarsmakten i uppdrag att hitta lösningar för samexistens med vindkraft, på liknande sätt som flera Natoländer runt Östersjön.

2. Prioritera att fatta beslut om ­befintliga och kommande ansökningar för havsbaserad vindkraft samt korta och förenkla handläggningsprocesserna.

3. Minska andelen projekt som stoppas av det kommunala vetot.

Hela debattartikeln finns att läsa på dn.se här.

Rapporten ”Studie av förutsättningar och hinder för vindkraftsutbyggnad” finns här.