Scientific publications

Phasing out coal for 2 °C target requires worldwide replication of most ambitious national plans despite security and fairness concerns

Användningen av kolkraft minskar inte tillräckligt snabbt. Parisavtalets mål om maximalt 2 graders uppvärmning ser ut att kraftigt överskridas och världen går mot en temperaturökning på 2,5–3 grader. Det visar en ny studie från Mistra Electrification som forskare från Chalmers och Lunds universitet står bakom.

Aleh Cherp and Jessica Jewell

Utfasningen av kol är en nödvändighet för att världens temperaturökning sedan industrialiseringens början ska hålla sig under 2 grader. I en studie från Mistra Electrification har en grupp forskare analyserat 72 länders utlovade åtaganden för att fasa ut sin kolanvändning 2022–2050.

I de bästa scenarierna från forskarna finns en möjlighet att temperaturökningen håller sig under 2 grader. Men det förutsätter bland annat att både Kina och Indien börjar fasa ut sin kolanvändning inom fem år. Dessutom behöver deras utfasning gå lika snabbt som den har gjort i Storbritannien och snabbare än vad Tyskland har lovat.

Studien visar att de 72 ländernas åtaganden för att fasa ut kolkraft är snarlika varandras och i linje med historiska data för hur snabbt kolkraft fasats ut tidigare.

Bakom studien står Aleh Cherp, professor vid internationella miljöinstitutet på Lunds universitet, och Jessica Jewell, docent i fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola.

Hela rapporten finns här.