Scientific publications

Paying a Premium for ‘Green Steel’: Paying for an Illusion?

Produktion av fossilfritt stål med hjälp av vätgas i norra Sverige riskerar att leda till ökade elpriser. I så fall är det osannolikt att fossilfri stålproduktion blir samhällsekonomiskt lönsamt. Det är slutsatsen i studien Paying a Premium for ‘Green Steel’: Paying for an Illusion?

Läs hela studien här.