Reports

Lowering prices in a hurry

Elpriserna i södra Sverige skulle kunna halveras om EU snabbt når målet att minska elförbrukningen med 10 procent. Det visade studien Lowering prices in a hurry.

Studien, som genomfördes under 2022, bygger på scenarier hur elpriserna effektivast kan sänkas. Bakgrunden är energikrisen med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Om hela Europa skulle minska sin elförbrukning med 10 procent, som EU-kommissionen föreslog, skulle konsumentpriserna i elområde 3 och 4 i södra Sverige minska med cirka 1,70 kronor per kWh. Det innebär ungefär en halvering jämfört med priserna i augusti 2022.

Studien genomförde analyser av hur olika åtgärder i olika regioner påverkar elpriserna i Sverige. Några slutsatser:

  • Minskad efterfrågan av el skulle minska elpriserna snabbast och mest redan under kommande vinter.
  • För varje procentenhet som Europa minskar sin elförbrukning, minskar elpriserna för hushåll i elområde 3 och 4 med cirka 17 öre per kWh.
  • 10 procent minskad efterfrågan i hela Europa skulle kunna minska elpriserna för konsumenter i elområde 3 och 4 med cirka 1,70 kronor per kWh.
  • 5 procent minskad efterfrågan enbart i elområde 3 och 4 skulle minska priserna där med cirka 40 öre per kWh, även om Europas elanvändning inte minskar.

Läs hela studien här.