Media appearances

Kärnkraftens andel rasar – vindkraft räddaren

Elsystemet måste byggas ut långt innan nya reaktorer skulle kunna vara på plats.

Elsystemet måste byggas ut långt innan nya reaktorer skulle kunna vara på plats.

– Vår rapport visar att det går att ha ett elsystem utan ny kärnkraft. Vi har studerat frågan vad vi ska göra när det inte blåser ner på timbasis, säger Mistra Electrifications programchef Filip Johnsson.