Scientific publications

Historical wind deployment and implications for energy system models

Vindparker har inte alltid byggts där vindförhållanden är bäst. Snarare verkar slumpen spela stor roll för var de placeras. Dessutom är det betydligt glesare mellan vindparkerna i svenska kommuner än i många andra regioner, enligt en studie som tittat på vindparkers etablering i närmare 30 länder och stater.

Fredrik Hedenus

Studien från 2022 har undersökt var vindparker har byggts i 28 länder och stater i Europa, Nord- och Sydamerika och Australien. Den gav inget stöd för att vindparker oftast byggs där vindförhållandena är bäst, vilket ofta är utgångspunkten i energisystemmodeller.

Dessutom visade studien att elproduktionen från vindkraft varierar stort i olika länder, räknat per år och kvadratkilometer:

  • Sverige: 62 MWh per år och kvadratkilometer
  • Finland: 24 MWh per år och kvadratkilometer
  • Danmark: 379 MWh per år och kvadratkilometer
  • Tyskland: 367 MWh per år och kvadratkilometer
  • Belgien: 427 MWh per år och kvadratkilometer

Huvudförfattare är Fredrik Hedenus, biträdande professor i fysisk resursteori, Chalmers.

Hela studien kan läsas här.